RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Štefan Gyürki, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Štefan Gyürki, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Stefan.Gyurki@umb.sk
Miestnosť:231 
Telefónne číslo:048 446 7231

Zástupca vedúceho katedry

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Vladimir.Janis@umb.sk
Miestnosť:228 
Telefónne číslo:048 446 7228

Profesori

prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Pavol.Hanzel@umb.sk
Miestnosť:223 
Telefónne číslo:048 446 7223
Pondelok: 09:00 - 11:00, Streda: 12:30 - 14:00
prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:miroslav.haviar@umb.sk
Miestnosť:224 
Telefónne číslo:048 446 7224
Streda: 10:00 - 11:00
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Vladimir.Janis@umb.sk
Miestnosť:228 
Telefónne číslo:048 446 7228
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Lubomir.Snoha@umb.sk
Miestnosť:229 
Telefónne číslo:048 446 7229
Utorok: 14:35 - 16:05
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Gejza.Wimmer@umb.sk
Miestnosť:238 
Telefónne číslo:048 446 7238

Docenti

doc. RNDr. Roman Hric, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Roman.Hric@umb.sk
Miestnosť:226A 
Telefónne číslo:048 446 7135
doc. RNDr. Peter Maličký, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Peter.Malicky@umb.sk
Miestnosť:230 
Telefónne číslo:048 446 7230
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Vladimir.Spitalsky@umb.sk
Miestnosť:229 
Telefónne číslo:048 446 7229

Odborní asistenti

 RNDr. Matúš Dirbák, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno: RNDr. Matúš Dirbák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Matus.Dirbak@umb.sk
Miestnosť:226b 
Telefónne číslo:048 446 7226
Mgr. Štefan Gyürki, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Štefan Gyürki, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Stefan.Gyurki@umb.sk
Miestnosť:231 
Telefónne číslo:048 446 7231
doc. RNDr. Pavel Hrnčiar, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. RNDr. Pavel Hrnčiar, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Pavel.Hrnciar@umb.sk
Miestnosť:227 
Telefónne číslo:048 446 7227
Mgr. Vladimír Kobza, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Vladimír Kobza, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Vladimir.Kobza@umb.sk
Miestnosť:240 
Telefónne číslo:048 446 7240
Mgr. Lukáš Lafférs, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Lukas.Laffers@umb.sk
Miestnosť:226A 
Telefónne číslo:048 446 7135
RNDr. Gabriela Monoszová, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Gabriela Monoszová, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, čiastočný úväzok 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Gabriela.Monoszova@umb.sk
Miestnosť:226C 
Telefónne číslo:048 446 7260
Utorok: 12:00 - 13:00, Štvrtok: 12:00 - 13:00
RNDr. Katarína Sebínová,  PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Katarína Sebínová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, správca katedrovej webovej stránky 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:katarina.sebinova@umb.sk
Miestnosť:223 
Telefónne číslo:048 446 7223
Štvrtok: 09:30 - 11:00

Nepedagogickí zamestnanci

Andrea Kvorková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Andrea Kvorková
Funkcia v zamestnaní:Asistentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:andrea.kvorkova@umb.sk
Miestnosť:233 
Telefónne číslo:048 446 7233
=