RSS RSS print

Doktorandi

Mgr. Ivana Pandurovič | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Ivana Pandurovič
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka, Externá forma štúdia 
Zaradenie: 
E-Mail:ivana.pandurovic@umb.sk
Kancelária:219 
Telefónne číslo:048 446 7219
Štvrtok: 12:30 - 14:00
PaedDr. Roman Stadtrucker | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:PaedDr. Roman Stadtrucker
Funkcia v zamestnaní:Doktorand, Externá forma štúdia 
Zaradenie: 
E-Mail:roman.stadtrucker@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
=