RSS RSS print

Oznamy

Ponuka rozširujúceho štúdia predmetu TECHNIKA

 

Tézy k predmetom štátnych skúšok Bc.

Študijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód
Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. Katedra techniky a technológií UPTV
Učiteľstvo praktickej prípravy doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. Katedra techniky a technológií UPPP

 

 

 

Tézy k predmetom štátnych skúšok Mgr.

Študijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Kód
Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. Katedra techniky a technológií UPTV
Učiteľstvo technických odborných predmetov prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. Katedra techniky a technológií UTOP

 

 

 

Ponuka štúdia na akademický rok 2016-2017