Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Štúdium

Ponuka štúdia na akademický rok 2019/2020

 

Na katedre techniky a technológií sa realizuje vyučovanie v akreditovaných študijných odboroch:


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela