RSS RSS print

Technická olympiáda

Informácie o udalosti
Dátum začiatku: 5. Február 2019
Dátum konca: 5. Február 2019

Krajské kolo technickej olympiády sa uskutočnilo dňa 5.2.2019 na Katedre techniky a technológií UMB FPV v Banskej Bystrici.

Dostupná FOTODOKUMENTÁCIA 

 

 

=