Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Technická olympiáda

Krajské kolo technickej olympiády sa uskutočnilo dňa 5.2.2019 na Katedre techniky a technológií UMB FPV v Banskej Bystrici.

Dostupná FOTODOKUMENTÁCIA 

 

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela