Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Diverzifikácia a posilnenie pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov s dôrazom na technické vzdelávanie

V snahe prispieť k modernizácii vysokoškolského vzdelávania je cieľom projektu vytvoriť komplexný, nadčasový učebný materiál pre budúcich učiteľov predmetu Technika, pozostávajúci z vysokoškolskej učebnice a multimediálnej didaktickej podpory, v ktorej budú zakomponované najnovšie výsledky výskumu z riešenej oblasti získané na príslušných domácich a zahraničných spolupracujúcich pracoviskách.