Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových ŠP 1. a 2. stupňa VŠ vzdelávania ...

Cieľom projektu je vytvorenie moderných, komplexných študijných materiálov pre technické odborné predmety nových študijných programov prvého a druhého stupňa VŠ vzdelávania. Cieľom riešiteľov grantového projektu je analýza a následné vytvorenie reálnych možností a koncepčných stratégií v riešení pre pozitívne zmeny vo vyučovaní vybraných študijných programov jednotlivých fakúlt spolupracujúcich na projekte. Nosnou časťou projektu je vytvorenie dvoch vysokoškolských učebníc a multimediálnych príloh, v ktorých budú zakomponované najnovšie výsledky výskumu z tejto oblasti, získané na spolupracujúcich pracoviskách. Učebné matzeriály budú vytvorené aj v elektornickej podobe.