RSS RSS print

Doktorandi

Mgr. Nikola Benková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Nikola Benková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:nikola.benkova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Tatiana Kviatková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tatiana Kviatková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:tatiana.kviatkova@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446 105
Streda: 13:00 - 15:00
Ing. Miriam Ťahúňová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Miriam Ťahúňová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:miriam.tahunova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Jozef Varga | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Jozef Varga
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:jozef.varga@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
=