RSS RSS print

Plán štúdia

Študijný plán magisterského štúdia

Predmety P – povinné predmety

Názov predmetu Odporúč. roč./sem. Počet kred. Ukonč. predm. Vyučujúci
Manažérstvo rizika 1/Z 4 H Zelený, Jaďuďová
Fyziologická chémia a toxikológia 1/Z 4 H Drimal
Environmentálna politika, manažérstvo a legislatíva 1/Z 4 H Zelený, Jaďuďová
Zdravie a ŽP 1/L 5 H Drimal, Trnková
Integrované manažérstvo, audítorstvo a certifikácie 1/L 5 H Zelený, Jaďuďová
Integrované manažovanie ŽP 1/L 5 H Andráš, Tomaškinová
Rozvoj a využívanie vidieka 2/Z 4 H Tomaškin, Tomaškinová
Manažérstvo ľudských sídiel 2/Z 4 H Murín
Posudzovanie vplyvov na ŽP 2/Z 5 H Drimal, Jaďuďová
IKT v environmentalistike 2/Z 4 H Spodniaková - Pfefferová
Manažérstvo ekosystémov 2/L 4 H Tomaškinová
Odborná prax 2/L 4 Abs. Jaďuďová
Diplomová práca 2/L 20   vedúci DP

Predmety PV – povinné voliteľné predmety

Názov predmetu Odporúč. roč./sem. Počet kred. Ukonč. predm. Vyučujúci
Metodológia vedy a výskumu 1/Z 4 H Marková
Etika 1/Z 3 H Tomaškinová, Murín
Základy udržateľného rozvoja 1/Z 4 H Drimal, Pidlisnyuk
Základy prírodovedného terénneho výskumu 1/Z 4 H Andráš, Turisová, Tomaškin, Kanianska
Základy terénneho výskumu kultúrneho dedičstva 1/Z 4 H Murín, Jaďuďová
Štatistické metódy v environmentalistike 1/L 4 H Tomaškin
Globálne environmentálne zmeny 1/L 4 H Pidlisnyuk
Environmentálna epidemiológia 1/L 4  H Drimal, Trnková
Biotopy Slovenska 1/L 3 H Turisová
Pedológia a ochrana pôdy 1/L 3 H Kobza, Kanianska
Ekosozológia 1/L 3 H Tomaškinová
Globálne problémy Zeme 2/Z 3 H Tomaškin, Tomaškinová
Manažment vodých zdrojov 2/Z 4 H Drimal, Pidlisnyuk
Hodnotenie rizík a manažérstvo rizika 2/L 4 H Drimal, Trnková
Bioindikácie v ŽP 2/L 3 H Turisová
Zelený rast 2/L 3 H Kanianska
Diplomový seminár 2/L 3 H Jaďuďová

Predmety V – výberové predmety

Názov predmetu Odporúč. roč./sem. Počet kred. Ukonč. predm. Vyučujúci
Informačné a komunikačné technológie 2 1/Z 3 Abs. Murín
Kultúrne dedičstvo a jeho ochrana 1/Z 4 H Jaďuďová
Sociálna a kultúrna antropológia 1/Z 3 H Murín
Fundamentals of Sustainable Development 1/Z 4 H Drimal, Pidlisnyuk
Tvorba projektov 1/L 3 Abs. Kanianska
Global Environmental Change 1/L 4 H Andráš, Pidlisnyuk
Comparative ethnology 1/L 4 Abs. Murín
Výskumný projekt 3 1/L 2 Abs. Murín
Manažment cestovného ruchu a turizmu 2/Z 3 Abs. Tomaškin
Úprava a tvorba krajiny 2/Z 3 H Tomaškin
Komunity a tretí sektor 2/Z 3 H Tomaškinová
Environmentálna etnológia 2/Z 3 H Jaďuďová
Water Management 2/Z 4 H Drimal, Pidlisnyuk
Metódy a analýzy komunikácie 2/L 2 Abs. Murín
Green Growth 2/L 4 H Kanianska
=