Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére

Projekt je cielene zameraný na výučbu budúcich absolventov - environmentálnych manažérov, na ktorých sa pri ich zamestnaní v priemysle kladú vysoké nároky na špecifické znalosti výrobných a energetických techník. Výstupom projektu bude sedemdielna učebnica o princípoch výrobných, energetických a environmentálnych techník. Jednotlivé diely učebnice budú zamerané na doterajšie a najlepšie výrobné a energetické techniky, vrátane techník nakladania s odpadmi a príslušný manažment ochrany životného prostredia, ako aj environmentálnych záťaží.