RSS RSS print

Identifikácia a posudzovanie rizika

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Zelený, Alena Očkajová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0586-6
Počet strán:197
=