print

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
 • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka, Materská dovolenka
 • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: 308
Telefón: 048 446 7308Email: lenka.anstead@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda09:00 - 11:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Zameranie:

 • Vedecká, projektová a pedagogická činnosť v oblasti fyzickej geografie: klimageografie a hydrogeografie
 • Výučba v slovenskom aj anglickom jazyku
 • Katedrová koordinátorka pre odbornú vedeckú činnosť, ŠVK a pre štipendijné pobyty v zahraničí 

Aktuálna výučba predmetov:

 • Fyzická geografia – klimageografia a hydrografia
 • Seminár z klimageografie (aj v anglickom jazyku)
 • Základy fyzickej geografie
 • Globálne problémy Zeme
 • Globálna environmentálna výchova
 • Ochrana prírody
 • Chránené územia
 • Výskumný projekt

Výskumná činnosť:

 • Extrémne hydrologické udalosti, problematika povodní a geomorfologická odozva na vodných tokoch, environmentálny manažment vodných tokov, klimatické zmeny

Kvalifikácia:

 • 2006-2012:  Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Environmental Science, University of East Anglia, Veľká Británia
  • Udelené za výskum v oblasti geomorfológie a environmentálneho manažmentu vodných tokov  s dôrazom na brehovú eróziu s použitím najnovších technológií.
  • Testovanie alternatívnych postupov vo vodohospodárskom inžinierstve.
  • Práca v teréne s modernými geodetickými prístrojmi, práca v GIS, MATLab, 3D povrchy v SURFER, analýzy v sedimentologickom laboratóriu, open source modelovanie