print

Fyzická geografia 2

Podmienky absolvovania predmetu: 

 

25% získa študent počas semestra nasledovne:

  • 10% za včas odovzdané zadania (najneskôr do dvoch týždňov. Absencia na seminári nie je osrpavedlnením za nedodržaný termín. Pri neskorom odovzdaní sa udeľujú mínusové body)
  • 10% za bonusové (dobrovoľné úlohy, účasť na súťažiach, aktivita navyše..) 
  • 5% za seminárnu prezentáciu

 

75% získa študent za skúšku, ktorá bude pozostávať:

  • z 5 otvorených otázok (50%)
  • a z 5 otázok s poskytnutými možnosťami (25%)

 

Účasť na prednáškach nieje povinná, na seminároch má študent povolené maximálne tri absencie.  Pred koncom semestra je potrebné mať odovzdané všetky vypracované zadania. 

Témy seminárnych prezentácií