print

Projekty

  • OPV - 2012/1.2/05 - SORO - Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v 21. storočí 
  • OPV – 26110230077 - 2.1. Rozvoj nových foriem vzdelávania: Inovácia kurzov GIS 
  • OPV – 26110230077 - 2.2. Virtuálna univerzita UMB 
  • Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici - 1.2: Modernizácia technickej infraštruktúry pre geoekologický výskum ochrany životného prostredia