Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Kvalifikačný rast:

  • PhD. - NHH Bergen, 2014
  • Mgr. - FMFI UK Bratislava, 2009

Oblasti vedeckého záujmu:

  • 62P20 Ekonometria
  • 91BXX Matematická ekonómia

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

  • Teória Pravdepodobnosti 1
  • Moderná Aplikovaná Regresia 1
  • Moderná Aplikovaná Regresia 2
  • Stochastické Procesy vo financiách a Poisťovníctve
  • Výpočty a simulácie v jazyku R 3

 

Osobná stránka: www.lukaslaffers.com


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela