print

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra techniky a technológií
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 222
Telefón: 048 446 7222

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
SR

Email: Lubomir.Zacok@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok08:45 - 10:45
Piatok-
Konzultácie možné aj v inom termíne na základe individuálnej dohody.

Profesijná charakteristika

                                           

Kategória publikačnej činnosti

 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti k 01.12.2020

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

13

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

11

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

6

ADN

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

1

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

5

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

10

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

2

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

9

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

3

BAA

Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCB

Učebnice pre základné a stredné školy

14

BCI

Skriptá a učebné texty

1

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

1

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

24

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

2

BEF

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

7

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

3

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

1

Súčet

 

117

 

Štatistika: kategória ohlasov k 01.12.2020

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

5

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

22

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

37

Súčet

 

64

Miestnosť:
222
Telefón:
048 446 7222