print

Aktualizácia Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020

Dňa 2. júla 2019 Európska komisia zverejnila finálnu aktualizáciu Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020 (výzvy na rok 2020). Rozpočet pre predkladané projekty v roku 2020 sa zvýšil o 6,4% (oproti roku 2019) na 11 miliárd EUR. 

Pre finálnu fázu programu Horizont 2020 tak bude pre výskumno-inovačné aktivity k dispozícii najväčší ročný rozpočet od spustenia programu. 

V priebehu budúceho roka bude Komisia hľadať väčší vplyv financovania výskumu tým, že sa zameria na menej tém, ako sú zmena klímy, čistá energia, plasty, kybernetická bezpečnosť a digitálne hospodárstvo.

Bližšie informácie nájdete tu.

=