print

Deň otvorených dverí do sveta štipendií

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku: 30. September 2020 - 9:00

SAIA, n. o. Vás srdečne pozýva na virtuálny deň otvorených dverí SAIA – Dvere do sveta otvorené.

Virtuálneho dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční formou mítingu na MS Teams, sa zúčastnite kliknutím na tento odkaz: https://bit.ly/3c0ejPF
Obsahom jednotlivých blokov virtuálneho dňa otvorených dverí bude krátka 15-minútová prezentácia + priestor na zodpovedanie Vašich otázok.

Pripojiť sa môžete kedykoľvek, počas nasledujúceho programu: 
  • 09.00h – Predstavenie SAIA
  • 09.10h – Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta (www.stipendia.sk)
  • 09.30h – Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska (www.aktion.saia.sk)
  • 10.00h – CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy (www.ceepus.saia.sk)
  • 10.30h – Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy (www.granty.saia.sk)
  • 11.00h  Ako sa podáva žiadosť o štipendium
  • 11.40h – EURAXESS - kariérne poradenstvo (www.euraxess.sk)
  • 12.00h – 14.00h - Pýtajte sa nás 

Ak máte otázky o konkrétnych programoch, môžete sa skontaktovať priamo s ich administrátormi, ktorí Vám budú k dispozícii od 9.00h do 14.00h na paralelných mítingoch (MS Teams) na nasledujúcich odkazoch:
=