print

Erasmus+ zverejnenie Výzvy 2020

Európska komisia zverejnila aktuálnu Výzvu 2020 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+.
Súčasťou Výzvy 2020 je aj Sprievodca programom Erasmus+, ktorý je k dispozícii tu.

Pre VŠ sú relevantné všetky typy Kľúčovej akcie 2 (tj. KA201, KA202, KA203 a KA204 – podľa toho, kto bude finálnym prijímateľom výstupov).

Výzva 2020 je zároveň posledná v tomto programovom období, ktorá pôjde podľa doterajších pravidiel. Od roku 2021 sa plánujú úpravy v programe, ktoré zatiaľ neboli zverejnené.

Výzva 2020 bola zároveň navýšená o viac ako 60 mil. EUR, aby sa mohlo podporiť čo najviac projektov.

=