print

Fulbrightovo štipendium na postgraduálne štúdium v USA

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium na postgraduálne štúdium v USA, ktoré umožňuje 6 – 9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.

Podrobné kritériá, online prihášku ako aj detailné inštrukcie nájdete na našej webovej stránke: 
http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2020 – 2021 je 30. júna 2019.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Zuzana Kopčanová
Program and Study Officer
J. W. Fulbright Commission
Konventná 1
811 03 Bratislava
Phone: +421 911 046 123
www.fulbright.sk


 

  1. Fulbright_Graduate_Studies_2019.pdfPlagát (133 KB)
=