print

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Informácie o udalosti
Dátum konca: 30. Jún 2020

Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR umožňuje 6-9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.

Podrobné kritériá, online prihášku ako aj detailné inštrukcie nájdete tu

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2021 – 2022 je 30. júna 2020.

=