print

Mentoringová schéma pre žiadateľov o granty z programu Horizont 2020

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky dáva do pozornosti všetkým žiadateľom, ktorí majú záujem podávať projektový návrh v rámci programu Horizont 2020, že od 1.6.2019 je dostupná tzv. mentoringová schéma pre žiadateľov o príslušné granty.


Žiadateľ o mentora musí byť koordinátorom projektového návrhu v rámci niektorej z výziev Horizontu 2020 a musí mať už napísaný projektový návrh. Do termínu uzávierky výzvy na podanie projektových návrhov musia byť minimálne 4 týždne, aby mal mentor dostatočný čas na pripomienkovanie projektového návrhu a aj žiadateľ na zapracovanie pripomienok.


V prípade otázok sa môžete obrátiť písomne na: h2020@cvtisr.sk alebo kontaktovať priamo príslušný NCP.

Viac informácii o mentoringu nájdete tu.

=