print

Odporúčanie UMB v súvislosti so šírením koronavírusu

Vážení zamestnanci, milí študenti FPV UMB,

Na základe informácií Úradu verejného zdravotníctva SR a MŠVVaŠ SR v súvislosti so šírením koronavírusu (2019-nCoV) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici odporúča svojim zamestnancom a študentom:

  • rešpektovať cestovné odporúčania MZVaEZ SR https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019,
  • pri vycestovaní mať k dispozícii kontaktné údaje na slovenský zastupiteľský úrad v danej krajine,
  • v prípade plánovaných vycestovaní do krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu zvážiť zmenu termínu vycestovania alebo zmenu cieľovej krajiny, ak je to možné,
  • pri vycestovaní do zahraničia vybrať vhodné cestovné poistenie,
  • nakupovať letenky s možnosťou pripoistenia storna,
  • rezervovať ubytovanie s možnosťou stornovania,
  • pri vycestovaní do zahraničia zvážiť možnosť registrácie prostredníctvom formulára (Formulár) na stránke MZVaEZ SR (prípadne stiahnuť bezplatnú aplikáciu Svetobežka).

Pri návrate zo štátu, v ktorom bol potvrdený výskyt ochorenia, nie je nutné prijímať žiadne zvláštne opatrenia, je však potrebné po dobu 14 dní pozorne sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia príznakov respiračného ochorenia kontaktovať lekára.

Opatrenia týkajúce sa občanov krajín postihnutých pandémiou navštevujúcich SR (incoming zamestnanci a študenti) sú rovnaké ako v prípade členov akademickej obce UMB, ktorí sa vrátili zo zahraničia.


 Aktuálne informácie nájdete na webových stránkach:

ÚVZ

MZVaEZ SR

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia

ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Národná kancelária SAAIC


 

=