print

Ponuka štipendia na výskumný pobyt v Grécku

Informácie o udalosti
Dátum konca: 27. Február 2020

Ponuka štipendia na 5-10 mesačný výskumný pobyt do Grécka na základe bilaterálnej dohody.
Štipendium je určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.


 Uzávierka pre podávanie prihlášok:  27. februára 2020

Kompletné informácie nájdete tu.


 

=