print

Spustenie Fondu pre regionálnu spoluprácu v rámci grantov EHP a Nórska

Island, Lichtenštajnsko a Nórsko 24.01.2018 otvorili nový THE EEA AND NORWAY GRANTS FUND FOR REGIONAL COOPERATION, ktorý podporuje európske cezhraničné a nadnárodné projektové iniciatívy. Financovanie je k dispozícii vo všetkých prioritných oblastiach grantov EHP a Nórska. Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli, ktorý je celoeurópskym sekretariátom pre granty EHP a Nórska dnes zároveň vyhlásil prvú výzvu na predloženie návrhov na nadnárodné projekty v rámci tohto fondu. Bližšie informácie je možné nájsť na: https://eeagrants.org/regionalcooperation

Slovenská stránka Úradu vlády SR pre Granty EHP a Nórska je: http://www.eeagrants.sk/

 

=