Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Štipendiá DBU a DAAD

DBU  (Deutsche Stiftung für Umwelt) - štipendiá Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia. 

Najbližšia uzávierka online prihlášok: 5.9.2020

Viac informácií tu.

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) - štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby ponúka rôzne typy krátkodobých a dlhodobých pobytov v Nemecku pre študentov a absolventov vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandov, postdoktorandov, vysokoškolským učiteľov a výskumným pracovníkom.

Databázu štipendií nájdete tu.