print

Štipendiá francúzskej vlády

Informácie o udalosti
Dátum konca: 29. Február 2020

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka niekoľko typov štipendií pre slovenských študentov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú ísť do Francúzska v rámci ich štúdia (bakalár, magister) alebo v rámci vedecko-výskumných pobytov (doktorandská stáž, doktorát na dvoch univerzitách - cotutelle de thése) vo všetkých odboroch:

  • Kofinancované štipendium (Bourse à coût partagé): Štipendium zahŕňa zdravotné poistenie počas štúdia vo Francúzsku, oslobodenie od úhrady zápisného na univerzitách. Študent dostáva mesačne štipendium vo výške 350 eur mesačne a rovnakú sumu platí rodina uchádzača. O toto štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých ročníkov bakalárskeho aj magisterského stupňa. Toto štipendium je možné získať len na jeden rok štúdia avšak po ročnom pobyte vo Francúzsku vzniká slovenským študentom nárok na sociálne štipendium francúzskeho Ministerstva vysokého školstva. Podrobnejšie informácie nájdete v článku poniže.
  • štipendium Master 2 - druhý rok magisterského štúdia  (profesijné zameranie alebo vedecké): Štipendium vo výške 700 eur mesačne zahŕňa zdravotné poistenie, ako aj oslobodenie od úhrady zápisného na univerzitách.
  • Štipendium pre doktorát na dvoch univerzitách (Cotutelle de thèse): Toto štipendium je rezervované mladým slovenským výskumníkom, ktorí chcú robiť svoju doktorandskú prácu v spolupráci medzi slovenskou a francúzskou univerzitou. Štipendium vo výške 1060 EUR mesačne zahŕňa zdravotné poistenie a oslobodenie od úhrady zápisného na fr. univerzite. Doktorand má dvoch vedúcich doktorandskej práce. Počas troch šesťmesačných pobytov vo Francúzsku poberá doktorand štipendium francúzskej vlády. Študent podpisuje medziuniverzitnú „dohodu o spoločnom doktoráte“ (convention de cotutelle de thèse) a po obhajobe získa aj slovenský aj francúzsky PhD. diplom.
  • Štipendium pre doktorandov a vedeckých pracovníkov (Bourse de recherche): Študijný pobyt odborného zamerania vo Francúzsku musí byť pre záujemcu opodstatnený, napr. chce si osvojiť vo Francúzsku novú techniku, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, študovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku, vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Pozor! V tomto prípade nejde o jazykový študijný pobyt!

Uzávierka na podávanie žiadostí: 29/02/2020

Podrobné informácie nájdete tu.

=