print

Študijné pobyty v Rumunsku

Dávame do pozornosti štipendiá na 5 až 10 mesačný študijný pobyt do Rumunska pre študentov VŠ v ak. roku 2019/2020.

O štipendium sa môžu uchádzať už aj študenti 1. ročníka bakalárskeho stupňa (ukončený min. 1 semester). Viac ako 100 vysokoškolských inštitúcií ponúka študijné programy vyučované v anglickom, francúzskom, nemeckom alebo maďarskom jazyku.

Uzávierka podávania žiadostí: 5.2.2019

Podrobné informácií nájdete tu.


V prípade záujmu prosím kontaktujte referát pre medzinárodnú spoluprácu.

Mgr. Viera Pavlovičová |
Meno:Mgr. Viera Pavlovičová
Funkcia v zamestnaní:Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:viera.pavlovicova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431
Pondelok: 08:00 - 15:00, Utorok: 08:00 - 15:00, Streda: 08:00 - 15:00, Štvrtok: 08:00 - 15:00, Piatok: 08:00 - 15:00

=