print

The Journey - letná škola venovaná klimatickým zmenám

The Journey je celoeurópsky workshop, ktorý organizuje EIT-Climate Kick a partnerské organizácie v Európe.

The Journey ponúka jedinečnú kombináciu akademického štúdia a praktických skúsenosti v reálnom svete prostredníctvom multidisciplinárneho programu na špičkových univerzitách.

Účastníci navštívia počas 4 týždňov 3 miesta v Európe, kde sa budú venovať výzve v boji proti klimatickým zmenám, získajú informácie a skúsenosti od miestnych podnikateľov a inovátorov. Počas pobytu ich budú sprevádzať svetoví odborníci v oblasti klimatických zmien.

O miestach pobytu bude účastník informovaný až po jeho úspešnom výbere. Účastník si hradí cestovné náklady na miesto určenia a náklady spojené s cestou domov. Ostatné náklady (presuny medzi mestami, ubytovanie, strava) sú hradené organizátorom.

Uzávierka na podanie prihlášky: 18. február 2019

Prihlášku ako aj bližšie informácie nájdete tu.

 

=