print

Workshop k aktuálnym výzvam medzinárodných projektov

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku: 23. November 2018 - 9:00

Fakulta prírodných vied a Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty UMB Vás srdečne pozývajú na workshop k aktuálnym výzvam medzinárodných projektov, ktorý sa bude konať dňa 23.11. 2018 o 09:00 v učebni č. 356.


 Hlavným cieľom workshopu je:

  • informovať o aktuálnych výzvach na podávanie projektov pre FPV UMB v schémach H2020; CEE, Erasmus+, COST;
  • informovať o postupe, ako vybrať správnu výzvu, pripraviť relevantný profil a vyhľadať konzorcium;
  • informovať o činnostiach Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB.

Program:
09:00 - 09:45   Aktuálne výzvy na podávanie projektov pre FPV UMB v schémach H2020, CEE, Erasmus+, COST
09:45 - 10:15   Ako nájsť výzvu, pripraviť relevantný profil a vyhľadať konzorcium
10:15 - 10:30   Informácie o činnostich a projektoch Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB
10:30 - 11:00   Diskusia 

Workshop povedie Ing. Ivana Kypeťová, UCMP UMB.


Svoju účasť prosím nahlásiť do 21. 11. 2018 na Referát pre medzinárodnú spoluprácu:

Mgr. Viera Pavlovičová |
Meno:Mgr. Viera Pavlovičová
Funkcia v zamestnaní:Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:viera.pavlovicova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431
Pondelok: 08:00 - 15:00, Utorok: 08:00 - 15:00, Streda: 08:00 - 15:00, Štvrtok: 08:00 - 15:00, Piatok: 08:00 - 15:00

 

=