print

Mgr. Michal Vagač, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra informatiky
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: F126a
Telefón: 048 446 7125

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Email: Michal.Vagac@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda09:00 - 11:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax

 

2006 - súčasnosť

Odborný asistent na Katedre informatiky FPV UMB, Banská Bystrica, SK

2006 - 2011

Doktorandské štúdium na Katedre počítačov a informatiky FEI TUKE

2004 - 2006

Vývoj softvérových systémov, IT-Consulting, Banská Bystrica, SK; Comprendium, Vienna, AT; Braintribe, Vienna, AT

2002 - 2004

Vývoj softvérových systémov, Microcomp, Banská Bystrica, SK

2000

Internet Learning Environment, Oulu Polytechnic, Oulu, FI

1996 - 2001

Štúdium na fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (Aplikovaná Informatika)

1992 - 1996

Štúdium na odbore Elektronické počítačové systémy, Stredná priemyselná škola J. Murgaša

 

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

 

Počítačové videnie

Dynamická evolúcia softvérových systémov

 

Riešené projekty

 

2013 - 2017

APVV-0219-12 Automatic processing of traceology objects

2014 - 2016

VEGA 1/0150/14 Grafové algoritmy a ich aplikácie

 

Publikačná činnosť

 

2015

VAGAČ, M., MELICHERČÍK, M., MARKO, M., TRHAN, P., MICHALÍKOVÁ, A., KLIMENT, R., DRAPKA, R.: Crawling images with web browser support. In: Informatics 2015. 2015 IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics. November 18-20, 2015 Poprad, Slovakia. p. 286-289. IEEE cat. No CFP15E80-PRT, ISBN 978-1-4673-9867-1.

VAGAČ, M., MELICHERČÍK, M., SCHÖN, J.: Classification of Tire Images in Order to Obtain the Best Possible Tire Tread Sample. In: The 5th International Scientific Conference, Applied Natural Science 2015. September 30-October 2, 2015, Jasná; Trnava : UCM, 2015, s. 173. ISBN 978-80-8105-723-6.

MICHALÍKOVÁ, A., VAGAČ, M.: A tire tread pattern detection based on fuzzy logic. In: Flexible Query Answering Systems. Proceedings of the 11th International Conference, FQAS 2015, Cracow, Poland, October 26-28, 2015. Volume 400. Springer International Publishing, Switzerland, 2016. p. 381-388. ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-319-26153-9.

VAGAČ, M.: Building database of shoe soles using internet sources. In EAFS 2015 : 7th European Academy of Forensic Science Conference, Prague, September 6th - 11th, 2015. - [1. vyd.]. - Praha : Kriminalistický ústav Praha, 2015. - S. 502, ISBN: 978-80-260-8659-8.

VAGAČ, M., MELICHERČÍK, M.: Improving image processing performance using database user-defined functions. In Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafal Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, and Jacek M. Zurada, editors, Artificial Intelligence and Soft Computing, volume 9119 of Lecture Notes in Computer Science, pages 789–799. Springer International Publishing, 2015.

RAJČAN, R., VAGAČ, M.: Získanie vzoru dezénu pneumatiky z katalógovej fotografie. In Prírodovedec 2015 : zborník príspevkov zo ŠVK 2015 konanej v Banskej Bystrici 23. apríla 2015 / ed. Slavka Račáková, Ján Spišiak [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2015. - ISBN 978-80-557-0943-7. - CD-ROM, s. 24-27.

SCHON, J., VAGAČ, M.: Detekcia tvaru podošvy topánky pomocou histogramu orientovaných gradientov. In Prírodovedec 2015 : zborník príspevkov zo ŠVK 2015 konanej v Banskej Bystrici 23. apríla 2015 / ed. Slavka Račáková, Ján Spišiak [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2015. - ISBN 978-80-557-0943-7. - CD-ROM, s. 67-71.

CUTLAC, J., OBORIL, D., PETRO, A., VAGAČ, M.: 3D LED displej. In Prírodovedec 2015 : zborník príspevkov zo ŠVK 2015 konanej v Banskej Bystrici 23. apríla 2015 / ed. Slavka Račáková, Ján Spišiak [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2015. - ISBN 978-80-557-0943-7. - CD-ROM, s. 72-75.

KOČ, M., VAGAČ, M.: Segmentácia aktívnymi kontúrami. In Prírodovedec 2015 : zborník príspevkov zo ŠVK 2015 konanej v Banskej Bystrici 23. apríla 2015 / ed. Slavka Račáková, Ján Spišiak [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2015. - ISBN 978-80-557-0943-7. - CD-ROM, s. 76-81.

SÚKENÍK, M., VAGAČ, M.: Lokalizácia a navigácia mobilného robota. In Prírodovedec 2015 : zborník príspevkov zo ŠVK 2015 konanej v Banskej Bystrici 23. apríla 2015 / ed. Slavka Račáková, Ján Spišiak [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2015. - ISBN 978-80-557-0943-7. - CD-ROM, s. 82-86.

VAGAČ, M., SVÍTKOVÁ, M.: Design of software system for automatic processing of traceology objects. In: 12th International Forensic Symposium, Book of Articles, Ed. Robert Lamoš, Institute of Forensic Science, Slovak Police Force, ISBN 978-80-971125-5-4 ISSN 1338-4619, 2015.

2014

VAGAČ, M., TRHAN, P., ŠUCH, O.: Software system for research and development of algorithms used for footprint and tire print recognition. 11th European shoeprint/toolmark meeting SPTM 2014, Prague, October 21st - 23rd, 2014, Kriminalistický ústav Praha, 2014, pp. 38.

JANOVČÍK, M., VAGAČ, M.: Harrisov detektor rohov. In: Prírodovedec 2014 : zborník príspevkov zo ŠVK 2014 konanej v Banskej Bystrici 24. apríla 2014 / ed. Slavka Račáková, Ján Spišiak [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2014. - ISBN 978-80-557-0721-1. - CD-ROM, s. 244-247.

2012

KOLLÁR, J., VAGAČ, M.: Aspect-Oriented Approach to Metamodel Abstraction, Computing and Informatics, 2012, Vol.: 31, No.: 5, ISSN 1335-9150.

VAGAČ, M., KOLLÁR, J.: Improving Program Comprehension by Automatic Metamodel Abstraction, Computer Science and Information Systems, 2012, Vol.: 9, Issue 1, ISSN 1820-0214.

2011

VAGAČ, M., KOLLÁR, J., CHODAREV, S.: Evolving Metamodels in Aspect-Oriented Manner, Acta Electrotechnica et Informatica, 2011, Vol.: 11, No.: 3, ISSN 1335-8243.

VAGAČ, M: A Dynamic Software Evolution by Metamodel Change, ACM Bulletin, 2011, Vol.: 3, No.: 3, ISSN 1338-6654.

CHODAREV, S., VAGAČ, M., KOLLÁR, J.: Proposal of Generic Syntax for Domain-Specific Languages. 11th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems EMES’11, Oradea, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the University of Oradea, Oradea, Romania, 26–27 May, 2011.

CHODAREV, S., VAGAČ, M., KOLLÁR, J.: Proposal of Generic Syntax for Domain-Specific Languages. In: Journal of Computer Science and Control Systems, 2011, Vol.: 4, Issue 1, pp. 33-38, ISSN 1844-6043.

VAGAČ, M.: System Aspect Mining from Java Library. In: Eleventh Scientific Conference of Young Researchers, Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, Košice, Slovakia, May 17th, 2011, pp. 370–372, ISBN 978-80-553-0644-5.

2010

SILÁČI, J., VAGAČ, M.: Skúsenosti s výučbou programovania. In: DidInfo 2010: 16. ročník národnej konferencie / ed. Veronika Štoffová; zost. Ladislav Huraj, Dana Horváthová, 1. vyd., Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2010, pp. 33–36, ISBN 978‑80‑8083‑952-9.

2009

KOLLÁR, J., WASSERMANN, Ľ., VRANIČ, V., VAGAČ, M.: Reducing Structural Complexity of Software by Data Streams, INFOCOMP - Journal of Computer Science, 9, 4, 2009, pp. 11-20, ISSN 1807-4545.

VAGAČ, M., KOLLÁR, J.: System Evolution by Metalevel Modification. 10Th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems EMES’09, Oradea, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the University of Oradea, Oradea, Romania, 27–29 May, 2009.

VAGAČ, M., KOLLÁR, J.: System Evolution by Metalevel Modification. In: Journal of Computer Science and Control Systems, 2009, Vol.: 2, Issue 1, pp. 71–74, ISSN 1844-6043.

VAGAČ, M., SILÁČI, J., KOLLÁR, J.: Metalevel Construction Using AOP, Informatics'09 – Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics, Košice – Herľany: Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, 2009, pp. 178-183, ISBN 978-80-8086-126-1.

SILÁČI, J., SILÁDI, V., HURAJ L., VAGAČ, M.: Výučba správy počítačových klastrov pomocou virtualizácie. In: Proceedings of International Congres Interdisciplinary Relationships in Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics (IMEM), Ružomberok: Catholic University Pedagogical Faculty, 2009, pp. 278–283, ISBN 978-80-8084-471-4.

2008

KOLLÁR, J., PORUBAN, J., VÁCLAVIK, P., FORGÁČ, M., SABO, M., WASSERMANN, Ľ., MRÁZIK, F., VAGAČ, M., KLOBUŠNIK, P.: Software Evolution based on Software Language Engineering, Computer Science and Technology Research Survey, Košice, elfa, s.r.o., 2008, 3, pp. 25-30, ISBN 978-80-8086-100-1.

VAGAČ, M.: Application Properties Abstraction Using AOP. In: Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, High Tatras – Stará Lesná: Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, 2008, pp. 141–146, ISBN 978-80-8086-092-9.

VAGAČ, M., KOLLÁR, J.: Aspects Mining by MetaLevel Construction. In: Proceedings of the Sixth International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, IEEE, Košice – Herľany: Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, 2008, pp. 151–155, ISBN 978-1-4244-2106-0.

FORGÁČ, M., VAGAČ, M.: Transformation of Functionality with Utilization of Metaprogramming and Reflection. In: Proceedings of the Eighth Scientific Conference of Young Researchers, Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, 2008, pp. 95-97, ISBN 978-80-553-0036-8 .

SILÁČI, J., VAGAČ, M.: Softvér pre sprístupnenie pracovnej plochy učiteľa. In: Zborník z konferencie DidInfo 2008 – Informatika na slovenských školách, vývoj a perspektívy. Banská Bystrica: UMB FPV, 2008, ISBN 978-80-8083-367-1.

2007

SIVÁK, B., ŠKRINÁROVÁ, J., VAGAČ, M.: Approximation Non-elementary Functions Appearing in the Computation of Some Multidimensional Integrals in Quantum Chemistry Using Neural Networks and Numerical Methods. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Informatics, Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technologies of the Slovak University of Technology, Bratislava, 2007, pp. 139–142, ISBN 978-80-969243-7-0.

2006

SILÁDI, V., VAGAČ, M.: A Parallel Genetic Algorithm for Optimization an Irregular Connecting Network Topology. In: Proceedings of the 7th international scientific conference ECI 2006, Košice – Herľany: Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice, 2006, pp. 298–302, ISBN 80‑8073‑598-0.

VAGAČ, M.: Rozšíriteľný značkovací jazyk a jeho podmnožiny. In: Zborník z konferencie DidInfo 2006 – Informatika na slovenských školách, vývoj a perspektívy. Banská Bystrica: UMB FPV, 2006, 150–153 s, ISBN 80-8083-202-1.

2001

SILÁDI, V., ŠKRINÁROVÁ, J., TRAJTEĽ, Ľ., STOLÁR, A., VAGAČ, M.: Implementácia virtuálnej katedry. In: Zborník z kolokvia o vyučovaní informatiky na stredných a základných školách DidInfo 2001, Banská Bystrica: Metodické centrum, 2001, pp. 64–67, ISBN 80‑8041‑374-6.

Miestnosť:
F126a
Telefón:
048 446 7125