print

Členovia

PREDSEDA:

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Poverený vedením Katedry životného prostredia 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Kancelária:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310


PODPREDSEDNÍČKA:

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. |
Meno:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Alena.Ockajova@umb.sk
Kancelária:217 
Telefónne číslo:048 446 7217
Štvrtok: 10:00 - 11:30


ZAMESNTANECKÁ ČASŤ:

PaedDr. Beata Dobríková |
Meno:PaedDr. Beata Dobríková
Funkcia v zamestnaní:Vedúca oddelenia pre pedagogickú činnosť 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:beata.dobrikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7406
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. |
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Kancelária:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

doc. RNDr. Roman Hric, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Roman.Hric@umb.sk
Kancelária:226A 
Telefónne číslo:048 446 7135

Hruška Martin, Mgr., PhD. |
Meno:Hruška Martin, Mgr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Rozvrhový koordinátor 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Hruska@umb.sk
Kancelária:203 
Telefónne číslo:048 446 7203
Streda: 13:00 - 15:00

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. |
Meno:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:jan.kurucz@umb.sk
Kancelária:7209 
Telefónne číslo:048 446 7209
Utorok: 10:00 - 11:30, Streda: 08:00 - 10:00

 RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD. |
Meno: RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre AI Mgr. 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Alzbeta.Michalikova@umb.sk
Kancelária:F 129 
Telefónne číslo:048 446 7129
Streda: 10:30 - 12:00

Ing. Katarína Trnková, PhD. |
Meno:Ing. Katarína Trnková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Členka Akademického senátu FPV UMB 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Katarina.Trnkova@umb.sk
Kancelária:109 
Telefónne číslo:048 446 5809
Streda: 14:00 - 15:00

doc. Ing. Peter Urban, PhD. |
Meno:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Peter.Urban@umb.sk
Kancelária:101 
Telefónne číslo:048 446 7101
Pondelok: 13:30 - 16:00


ŠTUDENTSKÁ ČASŤ:

Bc. Michaela Izáková (nApChe_m) - podpredsedníčka
e-mail: michaela.izakova@studenti.umb.sk, izakova.michaela@gmail.com
Dominika Mihálová (nAIN)
e-mail: dominika.mihalova@studenti.umb.sk; dominika.mihalova@gmail.com
Mgr. Michaela Mihoková (nMA_DŠ)
e-mail: michaela.mihokova@umb.sk; micha.miho@gmail.com
Bc. Lukáš Otruba
(nGeHi_m)
e-mail: lotruba@studenti.umb.sk; lukasotruba@gmail.com
Matej Šuránek (nBiCh)
e-mail: matej.suranek@studenti.umb.sk; matej.suranek@gmail.com

=