print

Členovia

PREDSEDA:

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. |
Meno:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Alena.Ockajova@umb.sk
Kancelária:217 
Telefónne číslo:048 446 7217
Štvrtok: 10:00 - 11:30


PODPREDSEDA:

doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Miroslav.Medved@umb.sk
Kancelária:F207 
Telefónne číslo:048 446 7207
Utorok: 09:00 - 11:00


KOMORA UČITEĽOV:

doc. Ing. Peter Urban, PhD. |
Meno:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Peter.Urban@umb.sk
Kancelária:101 
Telefónne číslo:048 446 7101
Pondelok: 13:30 - 16:00

Tolmáči Ladislav, prof. RNDr., PhD. |
Meno:Tolmáči Ladislav, prof. RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:ladislav.tolmaci@umb.sk
Kancelária:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304
Streda: 09:00 - 11:00

prof. Ing. Ján Zelený, CSc. |
Meno:prof. Ing. Ján Zelený, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Vedúci oddelenia Hodnotenie environmentálnych rizík, Člen vedekej rady FPV UMB, Člen akademického senátu FPV UMB 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Zeleny@umb.sk
Kancelária:103 
Telefónne číslo:048 446 5803

doc. RNDr. Pavol Michal, CSc. |
Meno:doc. RNDr. Pavol Michal, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Pavol.Michal@umb.sk
Kancelária:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304
Utorok: 12:30 - 14:00, Štvrtok: 10:00 - 12:00

Ing. Katarína Trnková, PhD. |
Meno:Ing. Katarína Trnková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Členka Akademického senátu FPV UMB 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Katarina.Trnkova@umb.sk
Kancelária:109 
Telefónne číslo:048 446 5809
Streda: 14:00 - 15:00

PaedDr. Beata Dobríková |
Meno:PaedDr. Beata Dobríková
Funkcia v zamestnaní:Vedúca oddelenia pre pedagogickú činnosť 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:beata.dobrikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7406
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30


KOMORA ŠTUDENTOV:

Andrea Sisáková (doktorandka KM)
e-mail: andrea.sisakova@umb.sk
Miriam Trniková (nBiGe)
e-mail: miriam.juhaszova@gmail.com
Lukáš Otruba (GeHi)
e-mail: Lukas.Otruba@studenti.umb.sk
Igor Liška (MAMA)
e-mail: liska.fx@gmail.com

=