print

Voľby dekana FPV UMB na obdobie 2019 - 2022

Na základe schváleného Volebného poriadku pre voľby dekana FPV UMB na zasadnutí AS FPV UMB dňa 5. 11. 2018, vyhlasuje AS FPV UMB voľby dekana FPV UMB na deň 12. decembra 2018.

Volebný poriadok a časový harmonogram volieb dekana nájdete v prílohe.

=