RSS RSS print

Gaudeamus Roadshow Slovensko

Informácie o udalosti
Dátum konca: 4. November 2020

Veľtrh Gaudeamus tento rok vyrazí za študentmi do regiónov!

Dátum: 4. november 2020
Miesto: Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

Veľtrh Gaudeamus - Akadémia v Bratislave je so svojou návštevnosťou presahujúcou 9 000 študentov a takmer 250 pedagógov počas troch dní najväčšou akciou tohto typu na Slovensku. Celkom veľtrhy Gaudeamus v Slovenskej republike každý rok navštívi až 38 % študentov maturitných ročníkov. Takto vysoký záujem návštevníkov dokazuje zásadný význam veľtrhu v komunikácii medzi vysokými školami a ich budúcimi študentmi. Tento rozsah veľtrhu súčasne bohužiaľ neumožňuje jeho usporiadanie a splnenie podmienok daných aktuálne platným Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn.: OLP/5454/2020.

Organizačný tím veľtrhu pre študentov pripravil alternatívny koncept veľtrhu s názvom "Gaudeamus Roadshow Slovensko". Cieľom tohto konceptu je vziať najdôležitejšie aspekty veľtrhu Gaudeamus a priviesť ich študentom priamo do ich regiónu. V rámci Gaudeamus Roadshow sa uskutoční vždy jednodňové akcie v týchto krajských mestách: Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Žilina.

Viac informácií: https://admin.gaudeamus.cz/getFile/case:show/docDir:null/id:498132
                            https://sk.gaudeamus.cz/bratislava

=