RSS RSS print

KGaG ako spoluorganizátor konferencie CETeG 2020

Informácie o udalosti
Dátum konca: 25. Apríl 2020

Katedra geografie a geológie FPV UMB sa spolupodieľa na organizácii medzinárodnej konferencie CETeG 2020 - 18th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG) & 25th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group. Konferencia sa bude konať v Terchovej v dňoch  22.-25.4.2020.

Viac informácii: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-geografie-a-geologie/oznamy/kgg-ako-spoluorganizator-konferencie-ceteg-2020.html

=