RSS RSS print

Pokračujeme v dištančnej výučbe až do odvolania

Na základe posúdenia vývoja situácie šírenia ochorenia COVID-19, ako aj s tým súvisiacich okolností, rozhodol Krízový štáb FPV UMB dňa 19.10.2020 o pokračovaní výučby na našej fakulte dištančnou metódou až do odvolania.

 

=