Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Predaj publikácií na CD nosičoch

Oznamujeme, že od 4. februára 2013 si bude možné zakúpiť publikácie vydané na CD nosičoch priamo na referáte pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu.

Viac informácií