RSS RSS print

Talenty Novej Európy 2020

Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., pripravila grantový program určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Prihlásiť sa môžu tiež mladí ľudia, ktorí sú prijatí na štúdium na vysokej škole od najbližšieho akademického roku. Výzva je určená aj pre talentované deti a mladých ľudí, ktorí získali podporu už v minulých ročníkoch programu.

Viac informácií: https://www.tne.sk/

 

=