RSS RSS print

XVI. Medzinárodné majstrovské triedy z časticovej fyziky 2020

Majstrovské triedy z časticovej fyziky (International Particle Physics Masterclasses) ponúkajú stredoškolákom možnosť vyskúšať si prácu časticových fyzikov. Po úvodných prednáškach účastníci sami za pomoci softvérových balíkov analyzujú dáta, namerané v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v CERNe. Výsledkom je nájdenie bozónu Z0 a niekoľkých prípadov Higgsovho bozónu. V závere programu sa videokonferenčne spojíme s CERNom a s univerzitami v Štajerskom Hradci, Marseille, Siegene a Freiburgu, s ktorými prediskutujeme naše výsledky, keďže všetci budeme pracovať na rovnakej analýze, ale na iných dátach.

Sme veľmi radi, že jednu z úvodných prednášok prednesie prof. Karel Šafařík z FJFI ČVUT v Prahe. Prof. Šafařík je slovenský fyzik, ktorý je jedným zo zakladateľov experimentu ALICE v CERNe a dlhé roky v ňom zastával funkciu vedúceho pre fyzikálne analýzy. Účastníci Masterclasses budú mať tiež možnosť besedovať s prof. Šafaříkom o časticovej fyzike, alebo o práci v CERNe či iných zaujímavých laboratóriách.

Kedy: 9. marca 2020, 9:00 hod - 17:00 hod

Kde: Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Prihlasovanie: do 2. marca 2020, 12:00 hod na adrese: darina.frindtova@umb.sk. Pri prihlasovaní pošlite prosím meno, školu a email študenta.
Cestovanie: Pre účastníkov zo vzdialenejších regiónov môžeme pomôcť s organizáciou cesty tam a späť tak, aby sa mohli zúčastniť celej akcie. V prípade potreby to prosím napíšte pri prihlasovaní.
Strava: Účastníci budú mať zabezpečený obed.

Odborné zabezpečenie: prof. Dr. Boris Tomášik

Presnejšie informácie o programe nájdete v prílohe.

Sledovanie je možné aj na Twitteri:
https://twitter.com/physicsimc?fbclid=IwAR3IGEnKH8M93-F5pvKGEKhrOD6Q4985MZtrdKg2qQwLoaggDMYExAZpzLU

 

  1. Program.pdfProgram.pdf (44 KB)
=