print

Cviční učitelia, ktorým boli odovzdané ďakovné listy pri príležitosti 20. výročia založenia FPV UMB

Cviční učitelia, ktorým boli odovzdané ďakovné listy pri príležitosti 20. výročia založenia FPV UMB
Predchádzajúca fotografiaNasledujúca fotografia
=