print

Olympiády na katedrách FPV UMB január 2020

Krajské kolo matematickej olympiády kategória A
Dátum: 14. 01. 2020
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Katedra matematiky
Charakteristika: Krajské kolo postupovej súťaže pre žiakov a žiačky 3. a 4. ročníka SŠ a 7. a 8. ročníka OGY.

Sústredenie riešiteľov Fyzikálna olympiáda kategória A
Dátum: 15. 01. 2020
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Katedra fyziky
Charakteristika: Odborné prednášky z rôznych oblastí fyziky na prehĺbenie vedomostí žiakov 4. ročníka SŠ.

Krajské kolo olympiády v informatike kategórií A, B
Dátum: 21. 01. 2020
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Katedra informatiky
Charakteristika: Postupová súťaž žiakov SŠ.

Krajské kolo Chemickej olympiády kategória A
Dátum: 29. – 30. 01. 2020
Miesto: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Katedra chémie
Charakteristika: Krajské kolo postupovej súťaže pre žiakov a žiačky 3. a 4. ročníka SŠ a 7. a 8. ročníka OGY.

 

 

=