print

Prednášky prof. RNDr. Pavla Korca, CSc.

Dňa 6.3. sa na pôde Katedry geografie a geológie uskutočnila séria dvoch prednášok prof. RNDr. Pavla Korca, CSc. z Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednášky boli venované teóriám regionálneho rozvoja a hodnoteniu regionálnej štruktúry Slovenska. Pánovi profesorovi ďakujeme za mnohé podnetné a inšpiratívne myšlienky.

=