print

Spolupráca

Od septembra 2017 CGIaDT spolupracuje so Strediskom lavínovej prevencie Horskej záchrannnej služby na výskume možností monitorovania lavínového rizika za využitia moderných geoinformačných metód, konkrétne leteckej fotogrametrie a laserového 3D skenovania v modelovom území Žiarskej doliny v Západných Tatrách.

 

=