print

Personálne obsadenie

Činnosť centra je riadená prodekanom pre rozvoj a informatizáciu FPV UMB:

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Kancelária:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Utorok: 15:00 - 16:00, Štvrtok: 14:00 - 15:30


Činnosť centra je realizovaná prostredníctvom dvoch koordinátorov.

Koordinátor pre oblasť výskumu:

RNDr. Karol Weis, PhD. |
Meno:RNDr. Karol Weis, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Karol.Weis@umb.sk
Kancelária:F305 
Telefónne číslo:048 446 7305
Štvrtok: 08:00 - 10:30

Koordinátor pre oblasť pedagogickej a vzdelávacej činnosti:

Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD. |
Meno:Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:lubos.balazovic@umb.sk
Kancelária:F-302 
Telefónne číslo:048 446 7302
Streda: 11:00 - 11:45, 12:15 - 13:00

=