print

Ponuka

V nadväznosti na grantové schémy národných, štrukturálnych a rámcových finančných mechanizmov si Vám dovoľujeme ponúknuť služby v oblasti geoinformačných technológií:

  • terénny zber priestorových informácií,
  • vizualizácia výstupov do podoby 2D a 3D výstupov,
  • interpretácia analýz vo vzťahu k predmetu výskumu,
  • priestorové analýzy údajov, geoprocesingové operácie,
  • konzultácie pri tvorbe vedecko-výskumných projektov.

Pripravujeme program kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v predmetoch geografia a biológia.