print

Špecializovaná GIS učebňa

Pod správou EAC GIS je špecializovaná GIS učebňa (F139) pre výučbu geoinformačných predmetov v študijných programoch FPV UMB.

Učebňa je tvorená nasledovným softvérovým a hardvérovým vybavením:

  • 15 x študentské PC na báze CPU i5 s 22“ LCD,
  • 1 x učiteľský PC na báze CPU i3 s 19“ LCD,
  • 1 x multimediálna tabuľa s dataprojektorom,
  • 1 x dataprojektor,
  • 10 x GPS Garmni Oregon radu 600.
  • ArcGIS for Desktop Advanced 10.2 Single Use, Teaching Lab Pak, 31 seats.
  • 3D Analyst for Desktop 10.2 Single Use, Teaching Lab Pak, 31 Seats.
  • Spatial Analyst for Desktop 10.2 Single Use, Teaching Lab Pak, 31 Seats.
=