print

Technické vybavenie

  • GNSS systém ALTUS APS-3G s kontrolnou jednotkou Handheld (4 kusy) –vysokovýkonný a multifrekvenčný globálny navigačný satelitný systém; geodetická presnosť; dvojfrekvenčný prijímač; 128 MB; integrovaný GSM modem; možnosť spolupráce s SKPOS; práca priamo v JTSK03, či S-JTSK; výšky v Bpv a post postprocessingový program; príjem satelitov GPS, GLONASS, GALILEO a SBAS; kontrolér v odolnom tabletovom prevedení; odolnosť zariadenia musí spĺňať požiadavky pre prácu v terénnom prostredí. Využiteľnosť: zariadenie sa využíva na presný a profesionálny zber analytických informácií z terénneho prostredia o jednotlivých abiotických zložkách životného prostredia. Ide hlavne o zber informácií viazaných k javom a fenoménom v nadväznosti na georeliéf, pôdne, geologické, hydrologické jednotky.

  • Totálna stanica Nikon Nivo C3“ (2 kusy) – výkonný tachymeter na zber dát; 3“ presnosti merania uhlov; optika Nikon; intuitívne softvérové ovládanie; hranolové ale aj bezhranolové meranie; EDM jednotka; „Hot swappable bateries“; robustné a ľahké prevedenie; OS Windows Mobile a pamäť 128 MB. Využiteľnosť: zariadenie sa využíva na meranie a registráciu hodnôt vodorovných uhlov, výškových uhlov, vzdialeností a ich prepočet na pravouhlé súradnice. Totálna stanica pre geoekologický výskum predstavuje spojenie geodetického teodolitu s elektronickým diaľkomerom, jednoúčelového počítača a GPS zariadenia v celku. Priamo v teréne sa zariadením cez „geodetickou“ presnosťou merajú uhly, vzdialenosti, výšky a presné polohy pre objekty výskumu v rámci základného, ale aj aplikovaného geoekologického výskumu.

  • Handheld – Algiz 7 (5 kusov) – profesionálne jednofrekvenčné GPS tabletové zariadenie; fotogrametrická presnosť; jednofrekvenčný prijímač; 2 GB DDR2 RAM; 64 GB SSD; 7“ Wide TFT LCD; Mediatek GPS; Wireless, Bluetooth; operačný systém Windows 7 a SW produkt ArcGIS – Advanced 10.1; odolnosť zariadenia musí spĺňať požiadavky pre prácu v terénnom prostredí, napr. štandardy MIL-STD-810G. Využiteľnosť: zariadenie sa využíva na profesionálnu prácu v terénnom prostredí – zber analytických priestorových informácií vo fotogrametrickej presnosti (< 5 m), viazaných k čiastkovým geoekologickým areálom (reliéf, pôda, geológia, vodstvo atď.). Ide o zariadenie, ktoré využívajú pracovníci podieľajúci sa na výskume abiotických zložiek krajinného priestoru. Zároveň sa zariadenie využíva aj ako elektronická čítačka a elektronický poznámkový blok.

 

=