Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Výberové konania

  1. Konkretne podmienky na obsadzovanie funkcii profesorov a docentov na jednotlivych fakultach UMB_052017.pdfKonkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií docentov a profesorov na fakultách UMB (05/2017) (7369 KB)

    Materiál obsahuje aj všeobecné kritériá FPV UMB v Banskej Bystrici na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FPV UMB.

  2. Informovanie a Súhlas DO.pdfInformácie pre dotknutú osobu a Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (354 KB)

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela