Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.

Kvalifikačný rast:

 • MMF CHŠU, Charkov, 1980
 • RNDr., MFF UK Bratislava, 1981
 • CSc., MFF UK Bratislava, 1985
 • Doc., VVTŠ Liptovský Mikuláš, 1989

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • Hlavné:
  • 28-XX Miera a integrál
  • 37-XX Dynamické systémy
 • Vedľajšie:
  • 54-XX Všeobecná topológia
  • 53-XX Diferenciálna geometria

Vybrané vedecké publikácie:

Vyučované predmety:

 • Aplikovaná matematika, Numerická matematika

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela